Blæser, en strømningsmaskine, hvori mediet, atmosfærisk luft eller andre gasser, sættes i strømning af vinger eller blade eller ved fortrængning af volumen under en beskeden trykstigning. Ved blæsere med roterende blade eller vinger kan gassen strømme aksialt eller radialt gennem blæseren, som kan være åben eller indkapslet. Blæsere anvendes fortrinsvis til ventilation, luftforsyning eller luftkøling, fx i motorer. Se også pumper.