Blåbælg, Decaisnea fargesii, plante i familien Lardizabalaceae. Det er en høj busk med elegant vækst: Stammerne er næsten uforgrenede og bærer store, finnede blade i skudspidserne. Blomsterne er gulgrønne og sidder i lange klaser, som delvis skjules af bladene. Frugten er ejendommelig; en pølseformet, blå og hængende bælg, der har givet anledning til det danske navn samt det uofficielle "død mands finger". Den trives bedst i dybmuldet og lun jord.