Blå børn, børn med blålig kulør (cyanose) pga. lavt iltindhold i blodet. Tilstanden skyldes visse medfødte sygdomme (hjertesygdomme).