Bivuak, (fra fr. bivouac, af schweizerty. biwacht, af bi 'ved siden af, ekstra' og Wacht 'vagt'), lejrplads for soldater eller spejdere under åben himmel, hvor kun forhåndenværende rastudstyr og materialer benyttes. Bivuak anvendes fx, når et ophold i eksisterende lokaliteter, et såkaldt kantonnement, ikke er muligt.