Bistandsadvokat er en advokat, der efter begæring skal beskikkes (udpeges) til at bistå personer, som er blevet forurettet ved alvorligere sædelighedsforbrydelser og voldsforbrydelser; advokaten skal bistå under behandlingen af straffesagen. I sager om mindre alvorlige overtrædelser kan retten beskikke en bistandsadvokat. En bistandsadvokat har bl.a. til opgave at hjælpe ofret med at gøre et eventuelt erstatningskrav gældende.