Bistand til fjenden, fællesbetegnelse for en række forbrydelser mod den danske stats selvstændighed og ydre sikkerhed i Straffeloven kap. 12, fx spionage. Der er gennemgående fastsat meget strenge straffe for bistand til fjenden; tiltalerejsning kræver justitsministerens beslutning.