Bispeeksamen, biskoppernes eksamination af nye præster forud for ordinationen. For at sikre den rette lære har biskoppen siden Reformationen skullet foretage en prøve af nye præsters "lærdom og forstand" (Kirkeordinansen 1537/39) forud for ansættelse i præsteembede. Også i nutiden skal bispeeksamen sikre, at de vordende præster varetager deres embede i overensstemmelse med folkekirkens læregrundlag, idet universiteternes teologiske fakulteter ikke i deres undervisnings- og eksamensvirksomhed er forpligtet til dette.