Biskop og bedste bygdemænd, nævn bestående af biskoppen og et udvalg af de bedste mænd fra bygden, der ifølge Jyske Lov var beføjet til at efterprøve sandemændenes ed. Reglerne om biskop og bedste bygdemænd blev i slutningen af 1200-t. bragt i anvendelse på ransnævningers ed og efterhånden også på andre nævningeudsagn samt ved partsed med mededsmænd, se edsbevis og nævn.