Biparietal diameter, BPD, den største tværdiameter af et fosters hoved. BPD kan måles med stor nøjagtighed ved ultralydscanning og anvendes til at fastslå et fosters alder og udvikling med henblik på at forudsige fødselstidspunktet.