Biotropi, (gr. bio- + -tropi), organismers følsomhed over for fysisk og klimatisk påvirkning.