Biotrof, organisme, som lever af andre levende organismer. Biotrof bruges især om sygdomsfremkaldende mikroorganismer, bl.a. rust- og meldugsvampe, der kun kan angribe og eksistere på levende planter. Når planterne dør, evt. pga. den påførte sygdom, dør svampen også. Døde plantedele, der har været angrebet af biotrofe organismer, udgør derfor ikke nogen smitterisiko for sunde planter og afgrøder.