Biotit, (efter den fr. fysiker J.-B. Biot og -it), mørk glimmer, brunligsort mineral, der findes som plade- eller tavleformede, ofte sekskantede krystaller, som kan spaltes op i tynde, bøjelige blade. Hårdheden er 21/2-3 og massefylden 2,8-3,2 g/cm3. Biotit, der tilhører glimmergruppen, krystalliserer monoklint og har formlen K(Mg,Fe2+)3AlSi3O10(OH,F)2. Mineralet er en blanding af et Mg-endeled, phlogopit, og et Fe-endeled, annit. Biot påviste som den første, at glimmermineraler har forskellige optiske egenskaber. Biotit er vidt udbredt i magmabjergarter, fx granit, og i metamorfe bjergarter, fx glimmerskifer.