Biotiske miljøfaktorer, de levende organismers indflydelse på hinanden. Fx kan nogle organismer være fødekilde for andre, eller de kan fremme eller hæmme andre arters formering og vækst. Se også miljøfaktorer.