Bioplast, (af bio- og fork. af plastic), plast fremstillet af polyesterforbindelser dannet af bakterier. Under specielle dyrkningsbetingelser kan visse bakterier producere store mængder af forskellige polyesterforbindelser (polyhydroxyalkanoater, PHA). PHA ophobes i bakterierne og kan udgøre op til 80% af cellevægten. Poly-β-hydroxybutyrat (PHB) er den mest kendte PHA-forbindelse; der findes dog mange andre typer med forskellige fysisk-kemiske egenskaber. Bioplast nedbrydes i modsætning til syntetiske plastpolymerer hurtigt af mikroorganismer, når det deponeres i naturen. Syntetiske plastpolymerer anses i praksis for ikke at være bionedbrydelige.