Bioinvasion, det forhold, at dyre- og plantearter, der ikke oprindelig er hjemmehørende i et område, indføres og etablerer sig på bekostning af de hjemmehørende arter. Tilførslen af nye arter kan foregå naturligt, ved menneskers bevidste indførelse af arter eller som en utilsigtet konsekvens af menneskers adfærd. Bioinvasion udgør en trussel mod eksisterende arter og truer biodiversiteten i området. I Danmark er bl.a. kæmpebjørneklo og dræbersnegl indførte arter, der breder sig hastigt; vandhyacinter fra Brasilien er et stort problem i Victoriasøen i Østafrika. Se også invasiv art.