Bioherme, (gr. bio- + herme 'klippe, sandbanke, støtte'), inden for geologi banke el. rev, som er opbygget af organismer og har hævet sig over havbunden.