Biografiske opslagsbøger, oftest alfabetisk indrettede håndbøger, der indeholder konkrete oplysninger om levende og/eller afdøde personer. Der findes universalbiografier, der omfatter alle tider og nationer, men de fleste er nationalt begrænsede og falder i tre hovedtyper: 1) det historiske leksikon, der ikke blot indeholder data, men også videnskabeligt baserede karakteristikker, fx Dansk Biografisk Leksikon, , Dansk Kvindebiografisk Leksikon, der udkom 2000-01 i tre bind suppleret af et tekstbind og den nye, reviderede udgave af Norsk biografisk leksikon, planlagt til ti bind, der påbegyndtes i 1999. 2) den aktuelle opslagsbog, der indeholder objektive data om levende personer, fx den britiske Who's Who, der har dannet forbillede for mange landes hyppigt udkommende håndbøger af tilsvarende art; 3) samlinger af biografier, historiske såvel som aktuelle, af enkelte fags udøvere. Bedst er de, der har en klar emnemæssig begrænsning, fx den løbende fagbiografi Danske civil- og akademiingeniører, der siden 1890 er udkommet i flere udgaver, til dels med forskellige titler; den seneste udgave er fra 1991. Herunder hører også Weilbachs Kunstnerleksikon, 4. udg., der udkom 1994-2000 i ni bind. De aktuelle opslagsværker, på dansk ofte kaldet stater, har i nyere tid mistet noget i udgivelsesfrekvens og kvalitet. Se også forfatterleksikon; genealogi; nekrologi.