biogeografi

Biogeografi. Oliventræets udbredelse omkring Middelhavet er et eksempel på, at grænserne for en arts forekomst kan være betinget af flere faktorer. Fx skyldes grænsen i det nordlige Afrika, at klimaet op ad bl.a. Atlasbjergene er for koldt og tørt.

.

Biogeografi, (af bio- og geografi), videnskaben om levende organismers geografiske udbredelse. Biogeografi opdeles traditionelt i dyre- og plantegeografi, men omfatter også de generelle teorier, der fremsættes til at forklare udbredelsesmønstrene, samt de metoder, der tages i brug under studiet af disse. Se også øbiogeografi.

Biogeografiens grundelement er udbredelsesarealer for plante- og dyrearter og for de slægter, familier etc., som arterne tilhører. Kendskabet til udbredelsesarealerne stammer fra floristiske og faunistiske studier, dvs. opgørelser af artssammensætningen i forskellige områder.

Til beskrivelse og klassificering af typer af udbredelsesarealer bruger man i biogeografi en lang række specialudtryk, se fx disjunkt udbredelse.

Sammenlignende studier af udbredelsesarealer fører til en inddeling af Jorden i dyre- og plantegeografiske regioner.

Når udbredelsesarealerne er beskrevet og klassificeret, opstilles hypoteser om, hvorfor denne eller hin art eller gruppe af arter forekommer netop i dette område og ikke andre steder. Denne analytiske del af biogeografien opdeles traditionelt i økologisk biogeografi og historisk biogeografi. For at en plante- eller dyreart skal kunne leve i et område, må dens økologiske krav nødvendigvis være opfyldt. Men lige så vigtige er de historiske faktorer: Arten må fx have haft mulighed for at komme til området. Opdelingen i økologisk og historisk biogeografi er praktisk, selvom økologiske og historiske faktorer ikke ganske kan adskilles. Det historiske aspekt drejer sig i høj grad netop om fortidens økologiske forhold. Bøgeloppen og andre insekter, der kun kan leve på bøgetræer, kunne af gode grunde ikke etablere sig i Danmark efter sidste istid, før bøgen selv havde etableret sig, også selvom insekterne sagtens kunne sprede sig herop fra istidsrefugierne i Sydeuropa.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig