Biogener, (af gr. bio- + -gen), molekylegrupper i celler til hvilke stofskiftet og andre vigtige livsfunktioner skal være knyttet.