Biofysik, det videnskabelige studium af biologiske systemers fysiske egenskaber; integration af biologiske og fysisk-kemiske discipliner. Man undersøger bl.a. de fysiske egenskaber hos cellens molekyler (molekylær biofysik); makromolekylers krystalstruktur; iontransport over biologiske membraner; disses elasticitet, diffusion og osmose; cellesaftens sejhed og gellignende karakter; vævs isolerende egenskaber; gnidningsmodstand i blodårer; varmeproduktion og stofskiftets termodynamik; omdannelse af kemisk energi til bevægelsesenergi i musklerne; biomagnetisme. Også biomekanik, fx studiet af mekaniske belastninger af menneskets bevægelsesapparat, er en del af biofysikken. Ved nogle universiteter, fx i København, er der uddannelser i biofysik.