Biodynamik, en lære om alle organismers virksomme, "vitale" egenskaber. Oftest brugt om produkter og præparater fra biodynamisk jordbrug. I modsætning til økologisk jordbrug, der også undgår kunstgødning, men som baseres på naturvidenskabelige principper, søger biodynamikere at basere dyrkningsmetoderne på en spirituel opfattelse af kosmos, hvor naturen tilkendes en oversanselig dimension. Dyrkningen er baseret på principper formuleret af Rudolf Steiner.