Biocoenose, et samfund af organismer, der lever sammen i et bestemt miljø (biotop). Ordet er dannet af økologen Karl Möbius i 1877; i dag bruges oftest begrebet økosystem, der foruden samfundet af organismer omfatter de fysisk/kemiske dele af miljøet.