Biobrændsel, brændsel bestående af nydannet organisk materiale, fx halm, træflis og vegetabilsk olie; brændsel af nedbrudt organisk materiale (kul, tørv, olie og naturgas) kaldes fossilt brændsel. Afgrøder, der dyrkes med henblik på at skulle anvendes som biobrændsel, kaldes energiafgrøder. Se også bioethanol og brændsel.