Bioaritmetik, (gr. bio- + aritmetik), beregning af menneskets gennemsnitsalder.