Bio-psyko-social sygdomsmodel, socialmedicinsk sygdomsmodel, der inddrager både biologiske, psykiske og sociale årsager til og følger af sygdom, se sygdoms- og sundhedsmodeller.