Bindende mindstepriser er leverancevilkår, hvorefter køberen af en vare ved videresalg skal overholde en nærmere angiven minimalpris. I Danmark og i de fleste andre industrilande er det forbudt at fastsætte bindende mindstepriser for videresalg i efterfølgende omsætningsled. Forbuddet er begrundet i ønsket om at have en stærk og effektiv priskonkurrence, bl.a. således at der dels kan eksistere lavprisvarehuse, dels sælges til discountpriser. Det er tilladt at fastsætte vejledende udsalgspriser. Se også Konkurrenceloven.