Binaural teknik, (af lat. bini 'to (ad gangen)' og afledn. af auris 'øre'), d.s.s. kunsthovedteknik.