Bimodal, (lat. bi- + modal, af modus måde), inden for statistik som er fordelt med to toppe; topuklet.