Bimana, (lat. bi- + mana, af manus hånd), tohændede, dvs. menneskene.