Billettør, (fr. billeteur, af billeter billettere), en, der billetterer.