Bilateral kontrakt, kontrakt, hvor begge parter påtager sig forpligtelser.