Bikonveks, (lat. bi- + convexus hvælvet), konveks (udadbuet) på begge sider; det modsatte af bikonkav.