Bikonkav, (lat. bi- + concavus hul), konkav (indadbuet) på begge sider; det modsatte af bikonveks.