Bikefalisk, (af lat. bi- + gr. -kefal), om misfoster med to hoveder.