Big game, (eng. big stor + game (ved jagt) vildt), storvildt; storvildtjagt.