Bifilar, (lat. bi- + filar, af filum tråd), dobbelttrådet.