Bibliotekt, (af gr. biblio- + tekton håndværker), bogtilrettelægger.