Bibliotaf, (egl. bogbegraver, af gr. biblio- + tafos grav), en, der nødig udlåner sine bøger.