Biandri, (lat. bi- + gr. -andri), det at en kvinde samtidig er gift med to mænd. Se også bigami, polygami og polyandri.