Betonie blev tidligere regnet for en særskilt planteslægt med bl.a. arterne lægebetonie og havebetonie. Den betragtes i dag som en del (sektion) af slægten galtetand, Stachys.