Betinget objektivt ansvar er, når skadevolder også er ansvarlig for hændelige begivenheder, men ikke for force majeure – som kan kvalificeres en ekstraordinær, hændelig begivenhed.