Bestemthed, grammatisk markering af et substantiv eller et substantivsyntagme (se syntagme) som bærer af kendt eller ukendt information for modtageren. Bestemthed udtrykkes oftest ved artikler eller bøjning af substantiver, fx bestemt form stolen over for det ubestemte en stol. Den bestemte form er en instruks fra afsenderen om at identificere det bestemte eksemplar, der er tale om, fx én bestemt stol blandt flere stole, mens den ubestemte form signalerer, at der præsenteres en ikke tidligere omtalt eller endnu ikke identificeret størrelse. I de sprog, der som dansk har artikler, er den bestemte artikel oftest historisk afledt fra et demonstrativt pronomen, mens den ubestemte går tilbage til talordet 'en'. Se også artikel, pronomen og anafor.