Besættelse, en benævnelse for det religiøse eller okkulte fænomen, at en overnaturlig kraft, fx en gud, en ånd eller en dæmon, angiveligt trænger ind i en person, overtager dennes legeme og fortrænger dennes normale personlighed. Onde ånder er blevet anset for årsagen til sygdom eller sindslidelse, og besættelse er i historiens løb søgt fordrevet ved eksorcisme; den kan også være en meddelelsesform, hvor trancetilstanden kaldes frem ved hjælp af medikamenter, ritualer eller suggererende rytmer. Besættelse er i mange kulturer blevet anvendt som forklaring på religiøs ekstase, onde handlinger, hysteri, epilepsi mv. I visse kulturer og inden for spiritismen er det en afdøds ånd, der siges at besætte et menneske; ånden menes da at kunne forårsage fænomener som automatismer, åndelig kontrol og "tungetale" via sit medie. Se også heks og voodoo.