Besætning, samlet mandskab på et skib. Lov om skibes besætning fastsætter rammerne for den bemanding, der kræves på handelsskibe, fiskeskibe og fritidsfartøjer. Det er således angivet, hvilke sønæringsbeviser eller andre betingelser der kræves i forskellige skibskategorier for at gøre tjeneste som skibsfører, styrmand, maskinofficer og menigt dæks- og maskinmandskab, idet antallet fastsættes individuelt for det enkelte skib af Søfartsstyrelsen. Se søfart (bemanding og uddannelser).