Besætning, samling af husdyr på en landbrugsejendom. Tidligere bestod besætningen af både køer, grise og høns, men nu er landbrugsejendommene mere specialiserede, og besætningerne består oftest af enten køer, grise, høns eller pelsdyr. Besætningerne er samtidig blevet færre og større.