Berigelseskrav er et økonomisk krav fra en tabslidende part, som modsvarer den berigelse, som en anden part har haft. Som hovedregel er der kun erstatningspligt for tab, når der er hjemmel til erstatning i et ansvarsgrundlag. I enkelte tilfælde har domstolene uden en sådan hjemmel tilkendt en tabslidende part et berigelseskrav, når kravet modsvarer den besparelse, som en anden part har haft, og når omstændighederne i øvrigt har gjort kravet berettiget.