Bergerette, (fr., af berger hyrde), 1 hyrdevise. 2 ung hyrdepige.