Beredskabspligt, pligt til at gøre tjeneste i redningsberedskabet, hvis særlige omstændigheder gør det påkrævet. Pligten kan ifølge Beredskabsloven pålægges alle med bopæl eller ophold her i landet, og som er mellem 18 og 65 år gamle.