Berammelse er inden for retsplejen en domstols fastsættelse af dato og klokkeslæt for et retsmøde. Udtrykket benyttes om fastsættelse af eventuelle indledende retsmøder og om fastsættelse af tidspunkt for hovedforhandlingen.