Benignitet, (af lat., benign + -itet), velvillighed; godartethed; det modsatte af malignitet.